pasiskrstymo fùnkcija, skrstinio fùnkcija, apibūdina atsitiktinio dydžio tikimybinį skirstinį. Atsitiktinio dydžio X su realiomis reikšmėmis ir apibrėžto tikimybinėje erdvėje (Ω, F, P) pasiskirstymo funkcija yra funkcija F su reikšmėmisF(x) = P({ω ∈ Ω: X(ω) ≤ x}), kai x yra realusis skaičius. Pasiskirstymo funkcijos savybės: nemažėjanti, tolydi iš dešinės, F(x) → 0, kai x → –∞ ir F(x) → 1, kai x → +∞.

1751