pasitikjimas savim, žmogaus jutimas, supratimas, kad yra pajėgus atlikti savo uždavinius, kuriuos jam kelia gyvenimas ir kuriuos jis kelia pats sau. Žmogus pasitiki savimi, jei savęs vertinimas kurioje nors veiklos srityje atitinka jo realias galimybes. Perdėtas pasitikėjimas savimi būna, kai žmogus save vertina labiau negu iš tikrųjų gali, o nepasitikėjimas savimi – kai neįvertina savo galimybių (dažniausiai pasireiškia svetimų vietų, viešo pasisakymo baime, vengimu rizikuoti). Pasitikėjimas savimi gali tapti asmenybės savybe. Žmogaus skatinimas save vertinti pagal realius gabumus, gebėjimus ir pagal tai reikšti pretenzijas, yra pasitikėjimo savimi puoselėjimas.