pasiuntinýbė, diplomatinė atstovybė, kuriai vadovauja pasiuntinio rango diplomatinis atstovas. Pagal diplomatinį protokolą ir ceremonialą pasiuntinybės statusas žemesnis nei ambasados, nors teisiniu požiūriu jos yra lygios. Pasiuntinybė buvo labai paplitusi diplomatinės atstovybės forma iki Antrojo pasaulinio karo, nuo 20 amžiaus 2 pusės dauguma valstybių diplomatinius santykius palaiko per ambasadas ir misijas.