pasiuntinỹs, diplomatinio atstovo rangas, antras po ambasadoriaus. Pasiuntinys (oficialus titulas – nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras) yra pasiuntinybės vadovas, akredituotas prie priimančiosios šalies valstybės vadovo. Iki Antrojo pasaulinio karo pasiuntinio rangą turėjo dauguma diplomatinių atstovybių vadovų visame pasaulyje, ambasadoriais apsikeisdavo tik didžiosios valstybės ir artimieji sąjungininkai. 20 amžiaus 2 pusėje pasiuntinio rangas pamažu išnyko iš diplomatinės praktikos.