paskalsekùndė, Pa⋅s, dinaminės klampos SI vienetas. Lygus dinaminei klampai tokios terpės, kurios tekėjimas laminarinis (sluoksninis), kai jos sluoksnius, kurie greičiui statmena kryptimi yra nutolę per 1 m ir jų greitis skiriasi 1 m/s, veikia 1 Pa liestinis įtempis.