paskrstymas, tikslinis ar atlygintinas bet kokių ribotų ekonominių gėrybių padalijimas ar perdalijimas įvairiems fiziniams ir juridiniams asmenims, tikslams, projektams, laikotarpiams. Gali būti, pavyzdžiui, prekių paskirstymas rinkoje (iš gamintojų vartotojams, pardavimas), pajamų paskirstymas, įmonės darbo jėgos, žaliavų, įrangos ir kitų išteklių paskirstymas įvairiems gaminiams gaminti, pelno paskirstymas įmonės savininkams, valstybės biudžeto lėšų paskirstymas įvairioms institucijoms, įstaigoms, organizacijoms finansuoti. Paskirstymas susieja gamybos ir vartojimo sferas, lemia fizinių ir juridinių asmenų potencialias vartojimo galimybes. Paskirstymo pagrindinė forma yra prekyba ir su ja susijusios operacijos. Paskirstymas gali būti vykdomas ir atsakingų asmenų administraciniais sprendimais, be pirkimo ir pardavimo operacijų (pavyzdžiui, planinėje ir karinėje ekonomikoje, įmonės viduje skirstant išteklius jos padaliniams).

2687