paskolõs obligãcija, skolos vertybinis popierius, kurį leidžia valstybė ar savivaldybė, siekdama pasiskolinti lėšų iš fizinių ir juridinių asmenų. Paskolos obligacijos platinamos parduodant jas vertybinių popierių biržose ir aukcionuose, tarpininkaujant bankams ir kitoms finansų institucijoms ar skelbiant tikslinės paskolos pasirašymą gyventojams. Paskolos obligacijos dažniausiai yra diskontinės (parduodamos su nuolaida ir suėjus terminui išperkamos už nominalią vertę) ir pareikštinės (gali būti perparduotos antrinėje vertybinių popierių rinkoje, jose nenurodomas konkretus savininkas). Išleidžiant paskolos obligacijas gali būti organizuojamos loterijos, kuriose dalis obligacijų savininkų gali laimėti piniginius prizus, o kitos obligacijos, kurios nelaimėjo tiražuose, suėjus terminui išperkamos už nominalią vertę.

valstybinė paskola