paskubà, vieno ar kelių akordo tonų paankstintas perėjimas į kitą akordą. Skambančio akordo fone paskuba yra neakordinis tonas silpnojoje takto dalyje.