paslėpteji darba, statybos darbai, kurių kokybės negalima patikrinti statinį pastačius. Tai geodezinis statinių žymėjimas, gelžbetoninių konstrukcijų armavimas, armatūros ir kitų metalinių elementų apsauga nuo korozijos, medienos impregnavimas, gruntinio vandens horizonto žeminimas, grunto stiprinimas, pamatų ir hidroizoliacijos įrengimas, vamzdynų klojimas ir bandymas, statybinių elementų sujungimas ir jungčių užtaisymas, durų ir langų blokų tvirtinimas, šilumos izoliacijos įrengimas ir kiti darbai. Paslėptųjų darbų kokybė tikrinama, kol kiti darbai, galintys uždengti paslėptuosius darbus, nepradėti. Surašomas paslėptųjų darbų priėmimo aktas, kuris pateikiamas baigto statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai. Paslėptieji darbai, kurių kokybė turi būti įvertinta jų priėmimo aktu, numatomi kiekvieno statinio statybos darbų vykdymo projekte.