pastprinimas (karyboje), pajėgos, skiriamos kovos veiksmus vykdančių pajėgų kovingumui stiprinti. Pastiprinimas būna rezervo, naujai sudarytos ir perkeltos iš kitų kovos veiksmų krypčių arba rajonų pajėgos.

645