pastofòrija (gr. pastophorion), pirmosiose krikščionių bažnyčiose – 2 nedidelės patalpos presbiterijoje abipus apsidės. Manoma, vienoje jų prieš aukojimą šventinta duona ir vynas, kitoje laikyti liturginiai drabužiai ir indai.

2271