Pav. pastoralas (G. Bellini Šv. Kristupas, Jeronimas ir Liudvikas iš Tulūzos, aliejus, 1513,Šv. Kristupo bažnyčia Venecijoje)

pastorãlas (lot. pastoralis – piemens, ganytojo), krikščionių Bažnyčiose − vyskupo ar abato metalinė, ilga (dažniausiai žmogaus ūgio) puošni lazda viršuje riestu galu. Krikščionybės tradicijoje (Kun 27, 32; Ps 23, 4) pastoralas ypač siejamas su avių ganytojo atributu − piemens lazda. Pastoralas yra 3 dalių (kai pastoralas liturgijoje nenaudojamas, jos atskiriamos viena nuo kitos) – viršutinė dalis su riestu galu simbolizuoja vyskupo kaip ganytojo pareigas, vidurinė (už jos vyskupas laiko pastoralą) − valdžią ir globą, apatinė − galią bausti ar drausminti. Rytų Bažnyčioje pastoralas yra mokymo ir valdžios simbolis; trumpesnis nei katalikų pastoralas. Yra rutulio formos (viršūnė užsibaigia rutuliu), kryžiaus formos (ant rutulio pritvirtintas kryžius) ir šv. Antano pastoralas (viršūnė T raidės formos). Šis pastoralas naudojamas Stačiatikių Bažnyčioje.

Naudojama per įvairias iškilmingas liturgines apeigas, laikoma kairėje rankoje kaip tikinčiųjų bendruomenės ganytojo ir vadovo simbolis. Per vyskupo konsekracijos apeigas įšventintam vyskupui įteikiant pastoralą sakoma: Imk pastoralą, ganytojo tarnystės ženklą, ir rūpinkis visa kaimene, kurioje Šventoji Dvasia tave paskyrė vyskupu vadovauti Dievo Bažnyčiai. Vyskupas ordinaras pastoralą naudoja savo vyskupijoje, bet, vietos vyskupui ordinarui leidus, galima jį naudoti ir kitose vyskupijose, ypač per dideles iškilmes. Vienoje liturginėje šventėje esant daug vyskupų, pastoralą naudoja tik liturginėms apeigoms vadovaujantis vyskupas. Per apeigas pastoralą laikyti paskiriamas vienas patarnautojų, jis, apsisiautęs veliumu, per jį laiko pastoralą stovėdamas netoli vyskupo.

Pirmą kartą pastoralas paminėtas Toledo susirinkime (633). Nuo 11 a. Vakarų Bažnyčioje naudojamas pastoralas riestu galu. Nuo 13 a. pabaigos riestasis pastoralo galas pradėtas puošti augalų lapų raižiniais; ši pastoralo forma paplito visoje Romos apeigų Bažnyčioje. Nuo 12 a. vietoj pastoralo popiežiai naudoja ferulą, ji yra trumpesnė nei pastoralas, jos viršūnė yra kryžiaus formos su krucifiksu. Dailėje su pastoralu vaizduojami šventieji Benediktas Nursietis, Bernardas Klervietis, Martynas Tūrietis, Klara Asyžietė, vyskupai ir abatai.

2245