pastùrgalio liáukà (glandula uropygi), daugumos vandens paukščių antuodegyje esanti liauka. Jos sekretu suteptos plunksnos neperšlampa. Kitų paukščių pasturgalio liauka sunykusi, stručių ir einių – redukuota.

3102