pasỹvas (lot. passivus – neveiklus, neveikiamasis), buhalterinio balanso dalis, kurioje pinigine išraiška parodoma įmonės, įstaigos, organizacijos tam tikros datos turto nuosavybė (formavimo šaltiniai) – nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Pasyvas pateikiamas balanso lentelės dešiniojoje arba vertikaliojo (stulpelinio) balanso apatinėje dalyje (po aktyvo). Pasyvo ir aktyvo galutinės sumos turi sutapti.