pãtas (pranc. pat), šachmatų padėtis, kai žaidėjas negali eiti kito ėjimo, nepastatydamas į kertamą ar šachuojamą laukelį savo karaliaus (partija baigiasi lygiosiomis).