patenà (gr. patanē − negilus dubenėlis), Katalikų Bažnyčioje – liturginis indas – plokščia apvali lėkštelė Ostijai per šv. Mišias padėti ir konsekruoti. Ja šv. Mišių pradžioje ir pabaigoje uždengiama šv. Mišių taurė. Kartais naudojama didesnė ir gilesnė patena, ant kurios dedama daug ostijų. Seniau patena dažniausiai buvo gaminama iš aukso, paauksuoto sidabro arba metalo, po Vatikano II susirinkimo (1965–65) liturginės reformos patena gali būti gaminama ir iš kitos tvirtos ir, kiekvienos šalies papročiu, taurios medžiagos. Anksčiau patena buvo platesnė ir gilesnė, puošta medalionais, į kuriuos įkomponuojamas Jėzaus Kristaus atvaizdas ir įvairūs simboliniai ženklai bei emblemos, naujausiais laikais dažnai pažymima tik kryželio ženklu. Šv. Mišių taurė kartu su patena simbolizuoja Jėzaus Kristaus kapą, viena patena simbolizuoja Kristaus kryžių.

2245