patentãvimas, patentų registravimo ir išdavimo procedūra, kurią įstatymų nustatyta tvarka vykdo įgaliota valstybės institucija.