patikimùmas, technikos objekto savybė tam tikrą laikotarpį techniniuose dokumentuose numatytomis sąlygomis ir režimu atlikti nustatytas veikas ir išlaikyti toms veikoms būdingų eksploatacinių parametrų leidžiamąsias vertes. Technikos objektas yra tuo patikimesnis, kuo ilgiau išlaiko darbingą būseną iki ribinės, kai jis nebetinka naudoti, nefunkcionuodamas kuo ilgiau nepraranda techniniuose dokumentuose nurodytų parametrų, funkcionuojantis objektas kuo rečiau genda (negendamumas), o pataisomus gedimus galima greitai aptikti ir atitaisyti (pataisomumas).