patkrinimas (karyboje), kariuomenės veiklos rezultatų kontrolės forma. Būna kovinės parengties, kovinio rengimo, ginkluotės ir kovos technikos, karių sveikatos, karinių vienetų finansinės veiklos ir kitoks patikrinimas. Kovinės parengties patikrinimas − veiksmai, kuriais nustatomas karių, karinio vieneto ar kovos technikos pasirengimas vykdyti kovos užduotis. Kovinę parengtį tikrina visi vyresnieji vadai ir generalinė inspekcija, inspektuodama karinius vienetus arba pagal ypatingąjį planą. Kovinio rengimo patikrinimas − karių ir karinių vienetų mokymo rezultatų tikrinimas ir vertinimas; gali būti parengiamasis – ką tik atvykusių karių žinių, mokėjimo ir įgūdžių tikrinimas; einamasis patikrinimas vyksta visą kovinio rengimo laiką; baigiamasis patikrinimas atliekamas pasibaigus kovinio rengimo etapui arba mokslo metams; dažniausiai atlieka instruktoriai, padalinių ir vyresnieji vadai. Junginių ir dalinių kovinį rengimą tikrina ir generalinė inspekcija.

kovinės parengties patikrinimas; kovinio rengimo patikrinimas

645