patronãtas (lot. patronatus < patronus – gynėjas, globėjas), ypatinga globos forma senovės Romoje. Reiškėsi klientele. Yrant gentinei gimininei visuomenei, neturtingos giminės, kai kurie plebėjai ieškodavo globos ir tapdavo įtakingų tėvynainių klientais. Vėlyvaisiais Romos imperijos laikais patronato santykiai (dažnai su senatoriais) siejo ne tik smulkiuosius žemdirbius, bet ir kai kuriuos kaimus, bendruomenes, miestus. Atidavę žemę patronui žemdirbiai vėl ją atgaudavo ir naudodavosi prekariumo teise.