patrùlis (pranc. patrouille), sausumos, jūrų ar oro pajėgų padalinys, išsiųstas rinkti informacijos arba vykdyti naikinimo, trukdymo, valymo ar apsaugos užduočių. Gali būti siunčiami kovos (pvz., kovinis oro), žygio, žvalgybos, jūrų, pakrantės ir kiti patruliai. Kovos patrulis − sudedamoji sausumos pajėgų taktinio vieneto dalis, kurios tikslas apsaugoti savo pajėgas nuo galimo užpuolimo iš fronto, sparnų arba užnugario. Kovinis oro patrulis − orlaivių patrulis, skraidantis virš objekto rajono, saugomų pajėgų, lemiamo kovos zonos rajono arba virš oro gynybos rajono ir turintis sunaikinti priešo orlaivius prieš jiems pasiekiant taikinį. Žygio patrulis − sudedamoji sausumos pajėgų žvalgybos ir žygio saugos dalis; renka duomenis apie vietovę ir priešą, radiacinę ir cheminę padėtį, neleidžia priešui netikėtai užpulti žygiuojančių pajėgų. Dažniausiai jį sudaro 2−3 kariai, viena žvalgybos mašina (tankas, šarvuotis, kovos mašina) arba motorizuotųjų pėstininkų (tankų) būrys. Gali būti skiriamas priešakinis žygio patrulis. Žvalgybos patrulis – taktinės žvalgybos darinys. Dažniausiai skiriamas būrys, sustiprintas pionieriais ir kitais specialistais. Jiems nurodoma veikimo kryptis arba objektas ir užduotis. Ją vykdo stebėdamas, pasalomis, antpuoliais, prireikus ir mūšiu. Jūrų patrulis – iš laivų ir orlaivių sudarytas jūrų apsaugos patrulis, vietinių jūrų apsaugos pajėgų dalis, veikianti toliau negu kranto apsaugos pajėgos. Pakrantės patrulis – laivyno sargybos patrulis, veikiantis pakrantės gynybos zonoje, kurioje yra visi uosto gynybos elementai, pakrantės stebėjimo sistema, sargybos orlaivių paramos bazės, orlaiviai ir pakrančių apsaugos stotys.

kovos patrulis; kovinis oro patrulis; žygio patrulis; žvalgybos patrulis; jūrų patrulis; pakrantės patrulis