patvanka: HVB – viršutinio bjefo vandens lygis, HŽB – žemutinio bjefo vandens lygis, H – patvanka

patvankà, vandens lygio pakilimas vandens telkinyje atsiradus gamtinėms (susigrūdus ledams, įkritus akmenims, įvykus nuošliaužai) arba dirbtinėms (pastačius užtvanką, tilto atramas) kliūtims. Reiškiama vandens lygių (viršutinio ir žemutinio bjefų) skirtumu: H = HVB – HŽB. Patvanka yra vienas svarbiausių patvankos hidrotechninių statinių (užtvankų, dambų) parametrų.