patvarùmas, cklinis stiprùmas, medžiagos arba konstrukcinio elemento gebėjimas priešintis kartotinai (cikliškai) kintamiems įtempiams (nuovargiui). Tokie įtempiai būdingi judančioms mašinų detalėms, pvz., vidaus degimo variklio alkūninį veleną veikia kintantys įtempiai, atsiradę nuo periodiškai kintančios apkrovos, vagono ašį – jai pakaitomis patenkant tai į tempimo, tai į gniuždymo zoną. Svarbiausias, patvarumą apibūdinantis, rodiklis yra patvarumo riba, nustatoma bandymais.

2381