puošniųjų fregatų kolonija

paũkščių kolònijos, vienos ar kelių paukščių rūšių individų sudaryti perėjimo, mitybos ar poilsio sambūriai, kuriems būdinga artima kaimynystė ir tam tikra apibrėžta vieta. Paukščių kolonijos dažniausiai susijusios su gausiu maistu, kuris renkamas dideliu atstumu nuo lizdų. Kolonijos būna kompaktiškos (pvz., kirų, kovų) ir pabiros (pvz., pempių, kregždžių). Dažniausiai kolonijas sudaro ant žemės, jūrų ar vidaus vandenų pakrantėse perintys paukščiai. Perėdami kolonijomis paukščiai išnaudoja lizdams mažas teritorijas, lengviau apsigina nuo plėšrūnų ir gauna informacijos apie maisto šaltinius. Kolonijomis peri audėjai, kovai, kregždės, pingvinai, garniai, kormoranai. Didžiausios paukščių kolonijos yra Peru, kurios talpina iki dešimties milijonų paukščių.

644