paukštdė, naminių paukščių tvartas – vištidė, antidė, žąsidė. Jose mechanizuotai ruošiami ir dalijami pašarai, šalinamas mėšlas, girdoma, vėdinamos patalpos, renkami, valomi ir žymimi kiaušiniai, atidaroma ir uždaroma landos, lizdai. Paukščiai laikomi ant grindų arba narvuose. Ant grindų (kraiko, tašelių arba tinklo grindų) laikomas pakaitinis paukščių prieauglis, mėsiniai viščiukai (broileriai), veislinio ir verslinio pulko vištos dedeklės. Narvuose laikomas pakaitinis vištų prieauglis, suaugusios vištos, kalakutai ir mėsiniai viščiukai. Narvų baterijos būna 1–5 aukštų. Paukštidės daugiausia vienaaukštės.

2070