páuzė (lot. pausa < gr. pausis – sustojimas, nutraukimas), kalbos garsų srauto pertrūkis, nutilimas. Pauzė priklauso nuo semantinės, sintaksinės ir intonacinės kalbos struktūros, todėl jos būna nevienodos trukmės ir įvairaus ryškumo (pauzė gali būti po žodžio, sintagmos, frazės, sakinio, periodo). Eiliuotoje kalboje pauzė priklauso dar ir nuo kalbos metroritminės struktūros (pauzė gali būti po puseilio, eilutės, strofos).

3141