pavaldùmas, organizacijos, jos struktūrinio padalinio ar konkretaus darbuotojo pajungimas aukštesnę hierarchinę padėtį užimančiai organizacijai, padaliniui ar vadovui. Pavaldumo santykiai organizacijoje ar jų sistemoje (pavyzdžiui, valstybės vidaus reikalų, sveikatos apsaugos sistemoje) lemia žemesnių hierarchinių lygių atsakomybę aukštesniems, būtinybę pavaldiniams vykdyti vadovų reikalavimus ir nurodymus.

pavaldiniai