dvipakopės krumplinės pavaros

pavarà, pérdava, mechanizmas judesiui perduoti keičiant jo pobūdį, greitį, perduodamą jėgą ar sukimo momentą. Ja dažniausiai jungiami variklio ir darbo mašinos velenai, kai variklio judesio rodikliai netinka mašinai ar mechanizmui, kai variklis dėl saugumo ar priežiūros turi būti toliau nuo veikiančios mašinos arba variklio galią ir judesį reikia paskirstyti keliems mechanizmams. Būna mechaninė, veikianti trinties jėgomis (diržinė, frikcinė pavara; perduoda mažą arba vidutinę galią ir nelabai tiksliai keičia perdavimo skaičių, pvz., variatoriuje) ar kabinimosi principu (grandininė, krumplinė pavara; tiksliai palaiko pastovų arba pakopomis keičia perdavimo skaičių, pvz., reduktoriuje, pavarų dėžėje), elektros pavara varoma elektros energija, hidraulinė pavara – suslėgtuoju skysčiu (abi šios pavaros perduoda didelę galią, jas lengva automatiškai reguliuoti, todėl naudojamos sunkiųjų transporto mašinų varytuvuose), pneumatinė pavara – oro ir dujų energija (tolygiai keičia perdavimo skaičių, tinka didelio greičio įrenginiams, pvz., šlifavimo staklėms). Daugiausia sukamajam judesiui keisti naudojamos mechaninės pavaros (jų paprasta ir kompaktiška konstrukcija, t. p. judesys paprasčiau keičiamas negu kitomis pavaromis); jos būna lėtinančiosios ir greitinančiosios, pastovaus ir kintamo perdavimo santykio, atvirosios ir uždarosios, kinematinės (sudaro grandies judesį ar trajektoriją) ir galios (perduoda galią kitai darbo mašinai).

mechaninių pavarų (perdavų) schemos: a – frikcinės, b – diržinės, c – dvipakopės krumplinės, d – krumpliastiebinės

1375