pavãsario lygiãdienio tãškas, ekliptikos ir dangaus pusiaujo susikirtimo taškas, kuriame Saulės skritulio centras būna kovo 21 d. (rečiau kovo 20 d.). Tąsyk visame Žemės rutulyje diena ir naktis yra vienodos trukmės. Dėl Žemės sukimosi ašies nutacijos pavasario lygiadienio taškas šiek tiek svyruoja apie vidutinę padėtį, o ši dėl precesijos lėtai slenka vakarų link. 2019 pavasario lygiadienio taškas buvo Žuvų žvaigždyne.

906