pãveldas, per kelias kartas perimtos etniniu, archeologiniu, istoriniu, meniniu, moksliniu, techniniu, religiniu, estetiniu, memorialiniu arba kitu požiūriu išskirtinės reikšmės autentiškos vertybės. Skiriamas kultūros paveldas (materialusis, pvz., architektūros paveldas, urbanistikos paveldas, ir nematerialusis, pvz., tam tikra veikla, žinios, raiškos formos, kultūrinės erdvės), gamtos paveldas (fosilijų sanklodos, biosferos rezervatai, šlapžemės, miškai, kalnai ir kita) ir mišrusis paveldas (turi gamtos ir kultūros paveldo bruožų). Išskirtinės pasaulinės reikšmės ir autentiškumo vertybės sudaro Pasaulio paveldą.