paveldjimo téisė, civilinės teisės pošakis, kurio normos reglamentuoja palikimo – mirusio fizinio asmens (palikėjo) turto, turtinių teisių ir pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių – perėjimą kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims (įpėdiniams). Paveldėjimo teisė numato du alternatyvius paveldėjimo pagrindus: pagal įstatymą ar pagal testamentą. Paveldėjimo teisė nustato mirusiojo įpėdinių teises ir pareigas, kurias jie įgyja atsiradus palikimui, testamento sudarymo ir vykdymo, testamentinės išskirtinės vykdymo, palikimo priėmimo ir jo atsisakymo tvarką, įpėdinių atsakomybę už palikėjo skolas, įpėdinių tarpusavio santykius, paveldėjimo ginčijimo teisme atvejus ir nuginčijimo padarinius, kitus susijusius klausimus.

2098