paviljònas (pranc. pavillon < lot. papilio, kilm. papilionis – palapinė), šiuolaikinėje architektūroje – pastatų komplekso dalis arba atskiras, dažniausiai vienaukštis, lengvų konstrukcijų pastatas. Jame įrengiama parodų, sporto salė, prekybinė patalpa, sanatorijos gydykla.

1577