paviljònas (pranc. pavillon < lot. papilio, kilm. papilionis – palapinė), rūmų dalis arba priestatas su atskiru stogu, dažnai – ir įėjimu.

2271