pavõjus, aliármas (sen. it. allʼarme – prie ginklų), ginkluotose pajėgose – kompleksas priemonių, kurių tikslas yra skubiai parengti karinius vienetus kovos užduotims vykdyti, t. p. veikti susidarius ekstremalioms aplinkybėms. Pavojus gali būti kovinis ir mokomasis. Paskelbus pavojų, išvyksta visas karinio vieneto personalas su visa kovos technika, ginkluote, šaudmenimis ir kitomis materialinėmis priemonėmis. Numatoma skelbti oro, gaisro, cheminį ir radiacinį pavojų. Kovinis pavojus – nedelsiamas karinio vieneto kovinės parengties įvedimas kovos užduočiai vykdyti. Pavojų skelbia karinio vieneto vadas pagal aukštesniųjų vadų signalą, perduodamą ryšių kanalais. Mokymo tikslais pavojų skelbti gali dalinio vadas, apie tai informavęs savo viršininką.