pavyzdnės grùpės, socialinės grupės, su kuriomis žmonės save lygina ir pagal kurias save vertina. Jos gali lemti žmonių elgseną ar mąstyseną.