pažymỹs, skaitmeniu išreikštas mokinio, studento pasiekimų įvertinimas. Vertinama pagal ranginę arba taškų (intervalų) skalę. Įvairiose šalyse yra skirtingos pažymių sistemos: 5 balų (Rusijoje), 20 balų (Italijoje, Prancūzijoje), 10 balų (Olandijoje, Rumunijoje). Čekijoje, Slovakijoje ir Vokietijoje penkių balų skaitmenys turi atvirkštinę reikšmę, tai yra geriausias pažymys yra 1. Šalyse (pvz., Jungtinėse Amerikos Valstijose), kur pasiekimų įvertinimas matuojamas standartizuotais didaktiniais testais, naudojamos taškų (intervalų) skalės: 100, 150 taškų (balų) aukščiausias įvertinimas. Tyrimais nustatyta, kad pažymys atspindi žinių, mokėjimo ir įgūdžių kokybę, bet ne intelekto lygį.

LIETUVOJE nuo 1993 vietoj 5 balų pradėta taikyti 10 balų (rangų) skalė, kurios 1 reiškia nieko neatsakyta arba neatlikta (be pateisinamos priežasties), 2 – labai blogai (negalima suprasti ugdytinio atliktos užduoties), 3 – blogai (ugdytinis bandė atlikti užduotį, bet nepateikė nė vieno teisingo atsakymo), 4 – silpnai (ugdytinis atliko pusę užduoties, ją atlikdamas padarė neesminių klaidų), 5 – pakankamai patenkinamai (ugdytinis teisingai atliko pusę užduoties), 6 – patenkinamai (padarytos 5–6 klaidos), 7 – pakankamai gerai (atliktoje užduotyje yra 3–4 klaidos arba netikslumai), 8 – gerai (užduotis atlikta gerai, yra 1–2 klaidos), 9 – labai gerai (užduotis atlikta labai gerai, bet yra menkas netikslumas), 10 – puikiai (darbas atliktas be klaidų, nėra jokių netikslumų).