peãnas (gr. paiēōn, paian – gelbėtojas), senovės graikų padėkos himnas Apolonui, Artemidei, Asklepijui ir kitiems dievams kokio nors įvykio proga. Buvo giedamas choro. Išliko peanų tekstų fragmentų ir natų pavyzdžių.

1915