Pranaitýtė Julė, Pranaičiūtė 1881Panenupiai (Griškabūdžio vlsč., Naumiesčio apskr.; dab. Šakių rj. savivaldybė) 1944 01 29Filadelfija (Jungtinės Amerikos Valstijos), Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių spaudos leidėja, publicistė. Sankt Peterburge baigė gimnaziją, Prancūzijoje ir Šveicarijoje studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą. 1902 atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. 1909 Pensilvanijos universitete studijavo mediciną. Kartu su A. Miluku 1903–43 leido ir redagavo leidinį Žvaigždė, nuo 1903 kelerius metus redagavo ir Biuletiną mielaširdystės Dievo. Vertė iš prancūzų kalbos. Savo lėšomis išleido apie 35 lietuviškus leidinius. Viena ir kartu su A. Miluku išleido daugiau kaip 100 įvairių spaudos leidinių, knygų. Parašė ir išleido knygų apie keliones po Lietuvą, Ispaniją, Europą, Aziją (Iš kelionės po Europą ir Aziją 1914, Laisvosios Lietuvos aplankytų 1928, Laiškai iš Ispanijos 1932), monografinio pobūdžio knygą Kun. A. Miluko darbuotė 1890–1930 (1931). Pasirašinėjo slapyvardžiais Pranaičių Julė, J. P., Paryžietė ir kitais.

688