pukininkas, sausumos ir karinių oro pajėgų vyresniųjų karininkų laipsnis, aukštesnis už pulkininką leitenantą. Atitinka karinių jūrų pajėgų jūrų kapitoną, kai kuriose valstybėse – pirmojo rango kapitoną. Pulkininko tarnybinę kategoriją turi pulko vadas ir jį atitinkantys karininkai. Rusijoje pulkininko laipsnis atsirado 17 a. 2 dešimtmetyje. Iš pradžių reiškė ir pulko vado pareigas, nuo 18 a. pabaigos – tik karinį laipsnį.

645