kerpinis pušynas

apypelkio gailinis pušynas

aukštapelkės pušynas

pušýnas, medynas, kuriame vyrauja pušys. Pušynai būna gryni ir mišrūs su beržais, eglėmis, drebulėmis, rečiau juodalksniais. Dauguma pušynų yra savaiminės kilmės. 2009 jie sudarė 35,4 % (723,4 tūkst. ha) visų Lietuvos medynų ploto. Pušynų yra Lietuvos pietrytinėje dalyje. Daugiausia jų auga Kazlų Rūdos, Rūdninkų, Valkininkų, Druskininkų–Varėnos–Marcinkonių miškų masyvuose, taip pat Ažvinčių–Minčios, Labanoro, Lavoriškių, Dainavos, Kapčiamiesčio, Karšuvos giriose. Pušynų vidutinis amžius 67 m., bonitetas II,0, skalsumas 0,75, medienos vidutinis tūris 255 m3/ha, bendras metinis tūrio prieaugis 6,9 m3/ha. Pušų medynai labiau paplitę nederlinguose sausuose, laikinai įmirkstančiuose, įmirkusiuose smėlio ir priesmėlio augaviečių dirvožemiuose – smėlžemiuose. Pagal dirvožemio sąlygas labiausiai paplitę pušynų tipai: kerpinis, brukninis, brukninis‑mėlyninis, mėlyninis, mėlyninis‑kimininis, viksvinis‑kimininis ir gailinis‑kimininis. Rečiau pušynų pasitaiko mėlyngirio, sausgirio ir raisto miško augavietėse.

2126

-pušis; -miškas