draugijos Rūta renginio programa (1910; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

„Rūta“, Vlniaus lietùvių susiviẽnijimas „Rūta“, kultūros draugija. Veikė 1908–14 Vilniuje. Vienijo apie 200 narių. Įkūrė M. Sleževičius. Tikslas – jungti ir kultūriškai šviesti Vilniuje ir Vilniaus krašte gyvenančius lietuvius. Rengė vaidinimus, koncertus, paskaitas minėjimus. Turėjo chorą (apie 50 choristų). Repertuarą sudarė M. K. Čiurlionio (1913 choras su simfoniniu orkestru atliko jo kantatą De profundis), J. Naujalio, M. Petrausko, Č. Sasnausko, S. Šimkaus, J. Neimonto kūriniai; 1914 choras įdainavo šių kompozitorių 20 dainų į plokšteles. Vadovai: J. Kučinskas, V. Lopata, P. Marcinkevičius, K. Diržys, P. Adomavičius. Draugija turėjo vokalinį, instrumentinį ansamblius (organizatorius J. Kučinskas), šokių, vaidintojų būrelius. Trečiadieniais vykdavo uždari draugijos narių vakarai. Koncertuodavo S. Audėjus, M. K. Čiurlionis, V. Grigaitienė, K. Petrauskas, L. Skalskaitė‑Šukevičienė. Scenos uždangą nutapė M. K. Čiurlionis.