Šiaurnė (Polaris), Mažųjų Grįžulo Ratų α (α UMi), ryškiausioji Mažųjų Grįžulo Ratų žvaigždyno žvaigždė, apytiksliai rodanti šiaurinio dangaus poliaus kryptį. Regimasis ryškis 2,0, nuotolis nuo Saulės 323 l.y. (šviesmečiai). Šiaurinė yra trinarė žvaigždžių sistema. Pagrindinė sistemos komponentė yra Šiaurinė Aa – kintamoji žvaigždė cefeidė, kurios spindesio kitimo periodas apie 4 d, spindesio kitimo amplitudė apie 0,05 ryškio. Aplink ją 0,13 kampinės sekundės nuotolyje skrieja komponentė Šiaurinė Ab, kurios ryškis 9,2. Trečioji komponentė – Šiaurinė B, kurios ryškis 8,6, skrieja 18 kampinių sekundžių nuotolyje nuo Šiaurinės Aa. Nuo dangaus šiaurinio poliaus 2018 Šiaurinė buvo nutolusi per apie 41 kampinę minutę. Dėl Žemės sukimosi ašies precesijos šis atstumas tolydžiai kinta. Dabar jis mažėja, apie 2100 pasieks mažiausią vertę – apie 27 kampines minutes, vėliau ims didėti.

3018