skroblynas

skroblýnas, medynas, kuriame vyrauja skroblai. Skroblynų arealo šiaurytinės dalies riba eina per Lietuvą. Skroblynai būna gryni (600 ha), bet dažniausiai auga su kitais medžiais (eglėmis, ąžuolais, liepomis, klevais, uosiais, drebulėmis, guobomis, rečiau juodalksniais). 2010 buvo 2780 ha skroblynų. Jie sudarė 0,15 % visų medynų. Skroblynas yra savaiminės kilmės. Vidutinis bonitetas I,4, skalsumas 0,65, brandžių medynų 1 ha vidutinis tūris 202 m3. Dažniausiai auga derlinguose drėgnokuose priemolių ir molių dirvožemiuose, rečiau dvinariuose lengvuose ant sunkaus podirvio, smėlio ir žvyro dirvožemiuose. Labiausiai paplitę skroblynų tipai: žibuoklinis‑kiškiakopūstinis (sausgirio augavietė) ir garšvinis (baltamiškio augavietė). Daugiausia skroblynų yra Marijampolės (Vištytgirio, Virbalgirio, Grybingirio, Buktos, Šunskų ir Ivoniškio miškuose), Alytaus (Varčios, Dzimiškės, Kalesninkų, Pivašiūnų miškuose), Veisiejų (Ringeliškių, Kalniškės, Trako, Kleboniškės miškuose), Prienų (Balbieriškio miške), Kaišiadorių (Būdos, Beištrakių miškuose) miškų urėdijose.

2126