Taurags sukilmas, Taurags pùčas, sukilimas, 1927 09 09 įvykęs prieš autoritarinę valdžią. Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos kairiųjų veikėjų visoje Lietuvoje rengto sukilimo (jis neįvyko) dalis. Surengė tų partijų įkurta organizacija. Prasidėjo anksti rytą: P. Mikulskio vadovaujami 30 ginkluotų sukilėlių nuginklavo policininkus, šaulius, užėmė miesto svarbiausias įstaigas, geležinkelio stotį. Tauragės sukilimo vadovai paskelbė, kad valdžia nuversta visoje Lietuvoje, juos remianti kariuomenė. Iki vidudienio sukilėlių padaugėjo iki 200, jie nuginklavo policininkus Naumiestyje, Pagramantyje, Sartininkuose, Žygaičiuose. 17 h į Tauragę įžengęs vyriausybės pasiųstas karinis dalinys be pasipriešinimo užėmė miestą, nušovė besislapstantį P. Mikulskį; kiti sukilimo organizatoriai (plečkaitininkai) ir apie 60 dalyvių pabėgo į užsienį. Iki 09 13 buvo suimti 133 asmenys, įtarti rengę Tauragės sukilimą arba prie jo prisidėję (vėliau Lietuvoje iš viso buvo suimti 324 žmonės). 1927–40 buvo teisiami 145 sukilimo dalyviai (visoje Lietuvoje – 209 žmonės), karo lauko teismo sprendimu 11 nuteistųjų (V. Augaičiui, V. Burneckui, V. Gaveniui, A. Gudjoniui, G. Kazlauskui, P. Lekavičiui, A. Merkeliui, J. Milkeraičiui, A. Odovui, J. Paulikui, R. Vizenbergui) įvykdyta mirties bausmė, daugelis nuteisti kalėti. Nepavykęs bandymas nuversti autoritarinę valdžią parodė, kad prieš opoziciją bus imamasi griežčiausių priemonių.

V. Čepas Plečkaitininkai Vilnius 2000.

2271