„Tėvynės sargas“, mokslo, kultūros, visuomenės žurnalas, 1947–49 ėjęs Reutlingene, Fellbache (Vokietija), 1950–91 Jungtinių Amerikos Valstijų įvairiuose miestuose, 1992–2000 Vilniuje. Katalikiškos krypties. Ėjo tris kartus per metus. Leido Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga (1951–78), Popiežiaus Leono XIII literatūrinis fondas (1978–91), Lietuvos krikščionių demokratų partija (1992–98), leidykla Tėvynės sargas (1999–2000). 1952–55 turėjo priedą Jaunimo žygiai. Redaktoriai: O. Labanauskaitė, L. Šimutis, P. Vainauskas (1951–52), A. Gražiūnas, S. Dzikas (ir 1965–67), V. Viliamas (1953–57), V. Litas, V. Zakarauskas ir kiti (1958–64), D. Jasaitis (1968–75), P. Maldeikis (1976–83), A. J. Kasulaitis (1984–91), P. V. Povilaitis (1992–93), A. V. Škiudaitė (1993–2000). Bendradarbiavo J. Aistis, V. Brizgys, P. P. Būčys, M. Galdikienė, J. Gravrogkas, V. Padolskis, A. Trimakas ir kiti. Tiražas 10 000 egzempliorių (1992), 2000 egzempliorių (1996).