valãkas, 16 a. antros pusės–19 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lietuvos žemės ploto vienetas. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje paplito 17 a. pirmoje pusėje. Dydis – 21,38 hektaro. Užnemunėje nuo 1820 vartotas naujasis lenkiškas valakas (16,796 ha). Oficialiai matuoti žemę valakais nustota panaikinus baudžiavą (1861); buityje vartotas iki I pasaulinio karo.

683