vadas, nepaveldimas asmenvardis, dažniausiai duodamas vaikui gimus. Vardas yra vienanarės, dvinarės ar trinarės antroponimijos sistemos dažniausiai pirmasis narys (rašomas prieš pavardę). Vardai būdingi visoms tautoms. Jungtinių Tautų 1989 Vaiko teisių apsaugos konvencijoje (Lietuva ratifikavo 1995) įtvirtinta vaiko teisė nuo gimimo turėti vardą. Vaikui gali būti suteikiami 2 (pvz., Lietuvoje) ar daugiau (pvz., Ispanijoje, Olandijoje, Vokietijoje) vardų. Atsirado iš bendrinių žodžių. Senovės tautos tikėjo, kad vardas gali turėti lemties funkciją (gali išaukštinti, apsaugoti, padėti arba pažeminti, išduoti, pakenkti).

LIETUVIAI iki 14 a. pabigos buvo įvardijami vienu asmenvardžiu – vardu (dvinarė įvardijimo sistema, t. y. vardas + pavardė, galutinai įsitvirtino 16–17 a.). Pagal darybą senovės lietuvių vardai skiriami į dvikamienius, kilusius iš indoeuropiečių prokalbės (pvz., lietuvių Vir-butas < *Vyr-būtas, plg. vyras ir Būtautas – senovės indų Vīra-bhū ‘vyras’ ir ‘būtis, žemė’; slavų Vlad-i-mir – lietuvių Taut-valdas ‘tauta’ ir ‘valdyti’), ir vienkamienius (pvz., Jaunutis, Laibenis, Traidenis). Lietuvos krikštas (14 a. pab.–15 a. pr.) senuosius (lietuviškos kilmės) vardus pakeitė krikščioniškais (hebrajų, graikų, lotynų, slavų ir germanų kilmės), atėjusiais per lenkų ir rytų slavų kalbas. 17–19 a. lietuviai krikštyti tik krikščioniškais vardais. 20 a. vėl imta vartoti tautinius vardus (pvz., Vytautas, Algirdas, Kęstutis, Vytenis; dažnai greta lietuvių kilmės vardo duodamas ir antrasis, krikščioniškas), atsirado naujųjų mitologinių (pvz., Jūratė, Milda, Laima), literatūrinių (pvz., Gražina, Šarūnas), iš vietovardžių ir tautovardžių (pvz., Neringa, Nemunas, Aistė), bendrinių žodžių (pvz., Audrius, Miglė, Svajonė) sudarytų vardų. Dalį naujųjų vardų sudaro nelietuviškos kilmės vardai (pvz., Raimondas, Artūras, Edita).

Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą (2000, įsigaliojo 2001) vardas suteikiamas tėvų sutarimu darant gimimo įrašą; registruojant nežinomų tėvų vaiko gimimą vardą (ir pavardę) jam suteikia valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija. Vardo keitimą reglamentuoja 2008 teisingumo ministro patvirtintos Asmenų vardo, pavardės, tautybės pakeitimo taisyklės. Sukakęs 18 m. asmuo su prašymu gali kreiptis į savo nuolatinės gyvenamosios vietos metrikacijos įstaigą dėl vardo (ar pavardės) keitimo (šios įstaigos išvadą dėl keitimo tvirtina arba netvirtina Teisingumo ministerija). Pakeisti vardo (ar pavardės) neleidžiama, jei pareiškėjui iškelta baudžiamoji byla, jis atlieka bausmę arba neišnykęs jo teistumas.

2271