vėtravarta

vėtravarta

vtravarta, audrãvarta, vjavarta, vėtros su šaknimis išverstas medis; išvarta. Medžiai išverčiami tada, kai vėjo greitis didesnis kaip 20–25 m/s. Vėtravarta pasitaiko senuose šlapiuose miškuose. Dažniausiai nukenčia eglynai ar medynai su eglėmis. Išverčiami šaknies puvinio pažeisti arba išaugę tankmėje, vėliau likę pavieniai medžiai. Medynų atsparumą vėjų poveikiui didina sistemingi miško ugdomieji kirtimai, mišrių ir įvairiaamžių medynų auginimas, vėjui atsparių miško palaukių formavimas.

1528

-vėjovarta; -išvarta