„Vilija“, Vlniaus kiškųjų mašnų fãbriko bendróvė „Vilija“, žemės ūkio įrengimų gamybos ir prekybos bendrovė, pirmoji didesnė lietuvių įmonė Vilniuje. 1910–15 ir 1918–20 veikė Vilniuje, 1915–18 – Smolenske. Steigėjai: J. Basanavičius, J. Smilgevičius, P. Vileišis ir kiti. Gamino plūgus, akėčias, kultivatorius ir kitus padargus, per I pasaulinį karą – Raudonojo Kryžiaus ligoninėms lovas, Rusijos imperijos kariuomenei – lauko virtuves, lauko duonkepes. Pajamos 4781 rublis (1912), 36 darbininkai (1913); priimdama dirbti tik lietuvius Vilijos vadovybė siekė stiprinti lietuvių mažumą Vilniuje. Turėjo skyrius Kaune, Panevėžyje, Telšiuose, Utenoje, Joniškyje, Pikeliuose ir kitur, palaikė ryšius su Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Kanados žemės ūkio įmonėmis. Finansiškai rėmė Lietuvių mokslo draugiją, švietimo draugiją Saulė, Lietuvių dailės draugiją, Žagrės draugiją. Lenkijos okupacinės valdžios uždaryta.