Vtas Juozas, iki 1927 Jonas Valnas 1899 01 08Varanauskas (prie Krokialaukio) po 1943 06 29Vilnius, komunistinio judėjimo ir antinacinio pasipriešinimo Lietuvoje veikėjas. V. Vitaitės tėvas. Per I pasaulinį karą pasitraukęs į Rusiją suartėjo su bolševikais, nuo 1919 Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) narys. 1918–19 tarnavo Sovietų Rusijos kariuomenėje. 1919 grįžęs į Lietuvą įsitraukė į antivalstybinę komunistų veiklą, ją atskleidus 1921 išvyko į Sovietų Rusiją. 1925 baigė Vakarų tautinių mažumų komunistinį universitetą, 1932 – Maskvos elektros mašinų gamybos institutą. 1932–35 dirbo inžinieriumi, 1935–40 buvo Leningrado energetikos mokyklos direktorius. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą 1940 11–1941 05 Vilniaus miesto vykdomojo komiteto pirmininkas. Nacių Vokietijai okupavus Lietuvą, manoma, nebūdamas susijęs su partinėmis institucijomis ir NKVD, 1943 02 su kitais (daugiausia inteligentais) suorganizavo nelegalią antinacinę komunistų organizaciją Lietuvos išlaisvinimo sąjungą, buvo jos sekretorius, laikraščio Tėvynės frontas redaktorius. 1943 05 iš lietuvių, lenkų ir žydų komunistų sudaryto Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) Vilniaus miesto komiteto I sekretorius. 1943 06 29 nacių suimtas, nužudytas. Iki 1965 jo veikla sovietų valdžios institucijų buvo nutylima.